Editorial Board

We are pleased to announce that Professor Yongjun Wang is the Editor-in-Chief of Stroke and Vascular Neurology. Professor Wang is based at the Tiantan Hospital in Beijing and has assembled the following teams:

Editor-in-chief

Yongjun Wang
Beijing, China

Honorary Editor

S. Claiborne Johnston
Austin, TX USA

Louis Caplan
Boston, MA USA

Marc Fisher
Boston, MA USA

Jizong Zhao
Beijing, China

Deputy & Managing Editor

David Wang
Peoria, IL USA

Associate Editor

Anding Xu
Guangzhou, China

Joanna Wardlaw
Edinburgh, UK

Lee H. Schwamm
Boston, MA USA

Qiang Dong
Shanghai, China

Associate Editor in Basic Science

Guohua Xi
Ann Arbor, MI USA

Guo-Yuan Yang
Shanghai, China

Assistant Editor

Lawrence Wechsler
Pittsburg, PA USA

Li-Mei Lin
Orange, CA USA

Liping Liu
Beijing, China

Steven Davis
Melbourne, Australia

Yilong Wang
Beijing, China

Yun Xu
Nanjing, China

Assistant Editor of Statistics

Haipeng Shen
Hong Kong, China

Manager of Editorial Office

Hao Li
Beijing, China

Assistant Manager of Editorial Office

Xin (Crystal) Dou
Beijing, China

Editorial Board

Alexander Lewis Coon
Baltimore, MD USA

Antonio Culebras
Syracuse, NY USA

Beisha Tang
Hunan, China

Benyan Luo
Zhejiang, China

Bijoy Menon
Calgary, Canada

Bin Peng
Beijing, China

Bo Hu
Hubei, China

Carl Asche
Peoria, USA

Chunxue Wang
Beijing, China

Craig Anderson
Sydney, Australia

David Hess
Augusta, GA USA

David Liebeskind
UCLA, CA USA

Dingfeng Su
Shanghai, China

Donglei Song
Shanghai, China

Enrique C. Leira
Iowa City, IA USA

Frank P.F. Hsu
Orange, CA USA

Fudong Shi
Tianjin, China

Gaifen Liu
Beijing, China

Gang Zhao
Shanxi, China

Gavin W. Brits
Houston, TX USA

Gene Yong Sung
Los Angeles, CA USA

Giuseppe Lanzino
Rochester, MN USA

Guijing Wang
Atlanta, GA USA

Heng Zhao
Stanford, CA USA

J. David Spence
London, Ontaria Canada

James Wang
Memphis, TN USA

Jeff W. Chen
Orange, CA USA

Jiangyong Min
Grand Rapids, MI USA

Jieli Chen
Detroit, MI USA

Jiming Kong
Winnipeg, Manitoba Canada

Jindong Xu
Greensboro, NC USA

Jinma Ren
Peoria, IL USA

Jinsheng Zeng
Guangdong, China

John H Pula
Chicago, IL USA

John H Zhang
Cincinnati, Ohio

Judy Huang
Baltimore, MD USA

Julius Gene S Latorre
Syracuse, NY USA

Junbo Ge
Shanghai, China

Junfa Li
Beijing, China

Junling Wang
Hunan, China

Kangning Chen
Chongqing, China

Keun-Sik Hong
Gyeonggi-do, Korea

Krishna Veeravalli
Peoria, IL USA

K.S. Lawrence Wong
Hong Kong, China

Li Guo
Hebei, China

Linong Ji
Beijing, China

Mark Fisher
Orange, CA USA

Mengzhou Xue
Henan, China

Mhairi Macrae
Glasgow, UK

Michael Chopp
Detroit, MI USA

Nancy Futrell
Salt Lake City, UT USA

Ning Wang
Fujian, China

Peng Xie
Chongqing, China

Peter Rothwell
Oxford, UK

Philip Bath
Nottingham, UK

Qingwu Yang
Chongqing, China

Sarah Song
Chicago, IL USA

Seemant Chaturvedi
Miami, FL USA

Shuo Wang
Beijing, China

Shouzheng Ye
Taichung, Taiwan

Suning You
Beijing, China

Tanya Turan
Charleston, SC USA

Tong Zhang
Beijing, China

Walter Kernan
New Haven, CT USA

Weijian Jiang
Beijing, China

Wengui Yu
Irvine, CA USA

Wuwei (Wayne) Feng
Charleston, SC USA

Xiangyang (Shane) Zhang
Houston, TX USA

Xianshuang Liu
Detroit, MI USA

Xihai Zhao
Beijing, China

Xin Wang
Shanghai, China

Xinquan Zhao
Beijing, China

Xunming Ji
Beijing, China

Yi Yang
Jilin, China

Yihua Zhou
Saint Louis, MO USA

Ying Xian
Durham, NC USA

Yong Huo
Beijing, China

Yonghua Zhang
Naperville, IL USA

Yuchuan Ding
Detroit, MI USA

Yuming Xu
Henan, China

Zhongrong Miao
Beijing, China