Most Read Articles

China Stroke Statistics: an update on the 2019 report from the National Center for Healthcare Quality Management in Neurological Diseases, China National Clinical Research Center for Neurological Diseases, the Chinese Stroke Association, National Center for Chronic and Non-communicable Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention and Institute for Global Neuroscience and Stroke Collaborations

Yong-Jun Wang, Zi-Xiao Li, Hong-Qiu Gu, Yi Zhai, Qi Zhou, Yong Jiang, Xing-Quan Zhao, Yi-Long Wang, Xin Yang, Chun-Juan Wang, Xia Meng, Hao Li, Li-Ping Liu, Jing Jing, Jing Wu, An-Ding Xu, Qiang Dong, David Wang, Wen-Zhi Wang, Xu-Dong Ma, Ji-Zong Zhao

10.1136/svn-2021-001374

April 20, 2022