prospective registry

  • Safety of endovascular therapy for symptomatic intracranial artery stenosis: a national prospective registry
    Yabing Wang, Tao Wang, Adam Andrew Dmytriw, Kun Yang, Liqun Jiao, Huaizhang Shi, Jie Lu, Tianxiao Li, Yujie Huang, Zhenwei Zhao, Wei Wu, Jieqing Wan, Qinjian Sun, Bo Hong, Yongli Li, Liyong Zhang, Jianfeng Chu, Qiong Cheng, Yiling Cai, Pengfei Wang, Qi Luo, Hua Yang, Baijing Dong, Yang Zhang, Jun Zhao, Zuoquan Chen, Wei Li, Xiaoxin Bai, Weiwen He, Xueli Cai, Maimai Ti, Osama O Zaidat