Table of contents

September 2017 - Volume 2 - 3


B

 1. Blanco, Pablo J

  1. Blood pressure gradients in cerebral arteries: a clue to pathogenesis of cerebral small vessel disease
   Pablo J Blanco, Lucas O Müller, J David Spence

C

 1. Chen, Kangning

  1. The efficacy and safety of endovascular recanalization of occluded large cerebral arteries during the subacute phase of cerebral infarction: a case series report
   Kangning Chen, Xianhua Hou, Zhenhua Zhou, Guangjian Li, Qu Liu, Li Gui, Jun Hu, Shugui Shi
 2. Chen, Zhenghong

  1. Trend of declining stroke mortality in China: reasons and analysis
   Wenzhi Wang, David Wang, Hongmei Liu, Haixin Sun, Bin Jiang, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Zhenghong Chen, Yongjun Wang

D

 1. Dong, Qiang

  1. The Chinese Stroke Association scientific statement: intravenous thrombolysis in acute ischaemic stroke
   Qiang Dong, Yi Dong, Liping Liu, Anding Xu, Yusheng Zhang, Huaguang Zheng, Yongjun Wang
 2. Dong, Yi

  1. The Chinese Stroke Association scientific statement: intravenous thrombolysis in acute ischaemic stroke
   Qiang Dong, Yi Dong, Liping Liu, Anding Xu, Yusheng Zhang, Huaguang Zheng, Yongjun Wang

F

 1. Feng, Gang-Hua

  1. Red blood cell distribution width and ischaemic stroke
   Gang-Hua Feng, Hai-Peng Li, Qiu-Li Li, Ying Fu, Ren-Bin Huang
 2. Fu, Ying

  1. Red blood cell distribution width and ischaemic stroke
   Gang-Hua Feng, Hai-Peng Li, Qiu-Li Li, Ying Fu, Ren-Bin Huang

G

 1. Gui, Li

  1. The efficacy and safety of endovascular recanalization of occluded large cerebral arteries during the subacute phase of cerebral infarction: a case series report
   Kangning Chen, Xianhua Hou, Zhenhua Zhou, Guangjian Li, Qu Liu, Li Gui, Jun Hu, Shugui Shi

H

 1. Hou, Xianhua

  1. The efficacy and safety of endovascular recanalization of occluded large cerebral arteries during the subacute phase of cerebral infarction: a case series report
   Kangning Chen, Xianhua Hou, Zhenhua Zhou, Guangjian Li, Qu Liu, Li Gui, Jun Hu, Shugui Shi
 2. Hu, Jun

  1. The efficacy and safety of endovascular recanalization of occluded large cerebral arteries during the subacute phase of cerebral infarction: a case series report
   Kangning Chen, Xianhua Hou, Zhenhua Zhou, Guangjian Li, Qu Liu, Li Gui, Jun Hu, Shugui Shi
 3. Huang, Huan

  1. The progress of telestroke in China
   Gang Zhao, Huan Huang, Fang Yang
 4. Huang, Ren-Bin

  1. Red blood cell distribution width and ischaemic stroke
   Gang-Hua Feng, Hai-Peng Li, Qiu-Li Li, Ying Fu, Ren-Bin Huang

J

 1. Jiang, Bin

  1. Trend of declining stroke mortality in China: reasons and analysis
   Wenzhi Wang, David Wang, Hongmei Liu, Haixin Sun, Bin Jiang, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Zhenghong Chen, Yongjun Wang

L

 1. Li, Guangjian

  1. The efficacy and safety of endovascular recanalization of occluded large cerebral arteries during the subacute phase of cerebral infarction: a case series report
   Kangning Chen, Xianhua Hou, Zhenhua Zhou, Guangjian Li, Qu Liu, Li Gui, Jun Hu, Shugui Shi
 2. Li, Hai-Peng

  1. Red blood cell distribution width and ischaemic stroke
   Gang-Hua Feng, Hai-Peng Li, Qiu-Li Li, Ying Fu, Ren-Bin Huang
 3. Li, Qiu-Li

  1. Red blood cell distribution width and ischaemic stroke
   Gang-Hua Feng, Hai-Peng Li, Qiu-Li Li, Ying Fu, Ren-Bin Huang
 4. Liu, Hongmei

  1. Trend of declining stroke mortality in China: reasons and analysis
   Wenzhi Wang, David Wang, Hongmei Liu, Haixin Sun, Bin Jiang, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Zhenghong Chen, Yongjun Wang
 5. Liu, Liping

  1. The Chinese Stroke Association scientific statement: intravenous thrombolysis in acute ischaemic stroke
   Qiang Dong, Yi Dong, Liping Liu, Anding Xu, Yusheng Zhang, Huaguang Zheng, Yongjun Wang
 6. Liu, Qu

  1. The efficacy and safety of endovascular recanalization of occluded large cerebral arteries during the subacute phase of cerebral infarction: a case series report
   Kangning Chen, Xianhua Hou, Zhenhua Zhou, Guangjian Li, Qu Liu, Li Gui, Jun Hu, Shugui Shi

M

 1. Müller, Lucas O

  1. Blood pressure gradients in cerebral arteries: a clue to pathogenesis of cerebral small vessel disease
   Pablo J Blanco, Lucas O Müller, J David Spence

P

 1. Parikh, Aasheeta

  1. Migraine and stroke
   Yonghua Zhang, Aasheeta Parikh, Shuo Qian

Q

 1. Qian, Shuo

  1. Migraine and stroke
   Yonghua Zhang, Aasheeta Parikh, Shuo Qian

R

 1. Ru, Xiaojuan

  1. Trend of declining stroke mortality in China: reasons and analysis
   Wenzhi Wang, David Wang, Hongmei Liu, Haixin Sun, Bin Jiang, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Zhenghong Chen, Yongjun Wang

S

 1. Shao, Jun-Shi

  1. Carotid endarterectomy for treatment of carotid in-stent restenosis: long-term follow-up results and surgery experiences from one single centre
   Le-Bao Yu, Wei Yan, Qian Zhang, Ji-Zong Zhao, Yan Zhang, Rong Wang, Jun-Shi Shao, Dong Zhang
 2. Shi, Shugui

  1. The efficacy and safety of endovascular recanalization of occluded large cerebral arteries during the subacute phase of cerebral infarction: a case series report
   Kangning Chen, Xianhua Hou, Zhenhua Zhou, Guangjian Li, Qu Liu, Li Gui, Jun Hu, Shugui Shi
 3. Spence, J David

  1. Blood pressure gradients in cerebral arteries: a clue to pathogenesis of cerebral small vessel disease
   Pablo J Blanco, Lucas O Müller, J David Spence
 4. Sun, Dongling

  1. Trend of declining stroke mortality in China: reasons and analysis
   Wenzhi Wang, David Wang, Hongmei Liu, Haixin Sun, Bin Jiang, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Zhenghong Chen, Yongjun Wang
 5. Sun, Haixin

  1. Trend of declining stroke mortality in China: reasons and analysis
   Wenzhi Wang, David Wang, Hongmei Liu, Haixin Sun, Bin Jiang, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Zhenghong Chen, Yongjun Wang

T

 1. Tan, Zefeng

  1. Clopidogrel loading dose versus maintenance dose to treat patients with acute ischaemic stroke in China (CLASS-China): results from a prospective double-blind randomised clinical trial
   Ying Zhao, Wanyong Yang, Zefeng Tan, Wenmin Wang, Weimin Xiao, Jinsheng Zeng, Anding Xu

W

 1. Wang, David

  1. Trend of declining stroke mortality in China: reasons and analysis
   Wenzhi Wang, David Wang, Hongmei Liu, Haixin Sun, Bin Jiang, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Zhenghong Chen, Yongjun Wang
  2. Opening already occluded middle cerebral artery, internal carotid artery or other cerebral arteries: when, where, how and why?
   David Wang, Yongjun Wang
 2. Wang, Rong

  1. Carotid endarterectomy for treatment of carotid in-stent restenosis: long-term follow-up results and surgery experiences from one single centre
   Le-Bao Yu, Wei Yan, Qian Zhang, Ji-Zong Zhao, Yan Zhang, Rong Wang, Jun-Shi Shao, Dong Zhang
 3. Wang, Wenmin

  1. Clopidogrel loading dose versus maintenance dose to treat patients with acute ischaemic stroke in China (CLASS-China): results from a prospective double-blind randomised clinical trial
   Ying Zhao, Wanyong Yang, Zefeng Tan, Wenmin Wang, Weimin Xiao, Jinsheng Zeng, Anding Xu
 4. Wang, Wenzhi

  1. Trend of declining stroke mortality in China: reasons and analysis
   Wenzhi Wang, David Wang, Hongmei Liu, Haixin Sun, Bin Jiang, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Zhenghong Chen, Yongjun Wang
 5. Wang, Yongjun

  1. Trend of declining stroke mortality in China: reasons and analysis
   Wenzhi Wang, David Wang, Hongmei Liu, Haixin Sun, Bin Jiang, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Zhenghong Chen, Yongjun Wang
  2. Opening already occluded middle cerebral artery, internal carotid artery or other cerebral arteries: when, where, how and why?
   David Wang, Yongjun Wang
  3. The Chinese Stroke Association scientific statement: intravenous thrombolysis in acute ischaemic stroke
   Qiang Dong, Yi Dong, Liping Liu, Anding Xu, Yusheng Zhang, Huaguang Zheng, Yongjun Wang

X

 1. Xiao, Weimin

  1. Clopidogrel loading dose versus maintenance dose to treat patients with acute ischaemic stroke in China (CLASS-China): results from a prospective double-blind randomised clinical trial
   Ying Zhao, Wanyong Yang, Zefeng Tan, Wenmin Wang, Weimin Xiao, Jinsheng Zeng, Anding Xu
 2. Xu, Anding

  1. Clopidogrel loading dose versus maintenance dose to treat patients with acute ischaemic stroke in China (CLASS-China): results from a prospective double-blind randomised clinical trial
   Ying Zhao, Wanyong Yang, Zefeng Tan, Wenmin Wang, Weimin Xiao, Jinsheng Zeng, Anding Xu
  2. The Chinese Stroke Association scientific statement: intravenous thrombolysis in acute ischaemic stroke
   Qiang Dong, Yi Dong, Liping Liu, Anding Xu, Yusheng Zhang, Huaguang Zheng, Yongjun Wang

Y

 1. Yan, Wei

  1. Carotid endarterectomy for treatment of carotid in-stent restenosis: long-term follow-up results and surgery experiences from one single centre
   Le-Bao Yu, Wei Yan, Qian Zhang, Ji-Zong Zhao, Yan Zhang, Rong Wang, Jun-Shi Shao, Dong Zhang
 2. Yang, Fang

  1. The progress of telestroke in China
   Gang Zhao, Huan Huang, Fang Yang
 3. Yang, Wanyong

  1. Clopidogrel loading dose versus maintenance dose to treat patients with acute ischaemic stroke in China (CLASS-China): results from a prospective double-blind randomised clinical trial
   Ying Zhao, Wanyong Yang, Zefeng Tan, Wenmin Wang, Weimin Xiao, Jinsheng Zeng, Anding Xu
 4. Yu, Le-Bao

  1. Carotid endarterectomy for treatment of carotid in-stent restenosis: long-term follow-up results and surgery experiences from one single centre
   Le-Bao Yu, Wei Yan, Qian Zhang, Ji-Zong Zhao, Yan Zhang, Rong Wang, Jun-Shi Shao, Dong Zhang

Z

 1. Zeng, Jinsheng

  1. Clopidogrel loading dose versus maintenance dose to treat patients with acute ischaemic stroke in China (CLASS-China): results from a prospective double-blind randomised clinical trial
   Ying Zhao, Wanyong Yang, Zefeng Tan, Wenmin Wang, Weimin Xiao, Jinsheng Zeng, Anding Xu
 2. Zhang, Dong

  1. Carotid endarterectomy for treatment of carotid in-stent restenosis: long-term follow-up results and surgery experiences from one single centre
   Le-Bao Yu, Wei Yan, Qian Zhang, Ji-Zong Zhao, Yan Zhang, Rong Wang, Jun-Shi Shao, Dong Zhang
 3. Zhang, Qian

  1. Carotid endarterectomy for treatment of carotid in-stent restenosis: long-term follow-up results and surgery experiences from one single centre
   Le-Bao Yu, Wei Yan, Qian Zhang, Ji-Zong Zhao, Yan Zhang, Rong Wang, Jun-Shi Shao, Dong Zhang
 4. Zhang, Yan

  1. Carotid endarterectomy for treatment of carotid in-stent restenosis: long-term follow-up results and surgery experiences from one single centre
   Le-Bao Yu, Wei Yan, Qian Zhang, Ji-Zong Zhao, Yan Zhang, Rong Wang, Jun-Shi Shao, Dong Zhang
 5. Zhang, Yonghua

  1. Migraine and stroke
   Yonghua Zhang, Aasheeta Parikh, Shuo Qian
 6. Zhang, Yusheng

  1. The Chinese Stroke Association scientific statement: intravenous thrombolysis in acute ischaemic stroke
   Qiang Dong, Yi Dong, Liping Liu, Anding Xu, Yusheng Zhang, Huaguang Zheng, Yongjun Wang
 7. Zhao, Gang

  1. The progress of telestroke in China
   Gang Zhao, Huan Huang, Fang Yang
 8. Zhao, Ji-Zong

  1. Carotid endarterectomy for treatment of carotid in-stent restenosis: long-term follow-up results and surgery experiences from one single centre
   Le-Bao Yu, Wei Yan, Qian Zhang, Ji-Zong Zhao, Yan Zhang, Rong Wang, Jun-Shi Shao, Dong Zhang
 9. Zhao, Ying

  1. Clopidogrel loading dose versus maintenance dose to treat patients with acute ischaemic stroke in China (CLASS-China): results from a prospective double-blind randomised clinical trial
   Ying Zhao, Wanyong Yang, Zefeng Tan, Wenmin Wang, Weimin Xiao, Jinsheng Zeng, Anding Xu
 10. Zheng, Huaguang

  1. The Chinese Stroke Association scientific statement: intravenous thrombolysis in acute ischaemic stroke
   Qiang Dong, Yi Dong, Liping Liu, Anding Xu, Yusheng Zhang, Huaguang Zheng, Yongjun Wang
 11. Zhou, Zhenhua

  1. The efficacy and safety of endovascular recanalization of occluded large cerebral arteries during the subacute phase of cerebral infarction: a case series report
   Kangning Chen, Xianhua Hou, Zhenhua Zhou, Guangjian Li, Qu Liu, Li Gui, Jun Hu, Shugui Shi

Issue Information